Användningsområde

Vilken Speedheater ska jag välja?

Mjuka upp – skrapa bort – måla direkt!

Att kunna ta bort färg miljövänligt är för oss en självklarhet! Oavsett om du ska ta bort färg inomhus eller utomhus så är våra verktyg för byggnadsvård anpassade för att inte skada varken miljö, användare eller underlaget.

För att underlätta för dig att ta bort färg miljövänligt, så har vi listat några olika användningsområden.


Alla Speedheaters maskiner fungerar i stort på samma sätt, mjukar först upp alla färglager, så du med rätt färgskrapa enkelt kan lossa hela färgskiktet i samma rörelse. Resultatet, rent trä, med en fästyta som är redo för en ny ytbehandling. Dock så är vissa verktyg mer lämpade för inomhusbruk, andra mer för utomhusbruk.

SH Cobra - ett flexibelt verktyg som passar utmärkt för de mindre och mer svåråtkomliga ytorna.

SH Standard - tar skonsamt bort målarfärg på de mer känsliga objekten.

SH Rapid Slim - för snabb borttagning av färg och kitt.