Vår oslagbara metod för färgborttagning

Ge din möbel, båt, eller ditt hus nytt liv genom en enkel och effektiv färgborttagning med Speedheater IR System. Metoden innebär mindre arbete för dig som användare samtidigt som det ger ett bättre resultat. Den är också miljövänligare, säkrare och mer prisvärd än alla andra metoder på marknaden. Oavsett om du ska ta bort färg från fönstret, båten, dörren eller något annat så är vår metod helt oslagbar inom alla användningsområdena. Vi ger dig 6 anledningar till varför vår metod för färgborttagning är helt unik jämfört med alla andra metoder på marknaden.

1. Snabbaste metoden för färgborttagning

Ingen annan metod kan ta bort färg, kitt och lack snabbare än Speedheaters IR-lampa. Ju fler färglager desto snabbare är vår metod jämfört med alla andra metoder.

  • Speedheater IR vs Kemikalier: Arbete med kemikalier går långsammare och nya miljölagar gör det till en allt mer ineffektiv metod för färgborttagning.
  • Speedheater IR vs Varmluftspisol: Varmluftspistol är ineffektivt på stora ytor och torrskrapning är en tidskrävande metod som gör det svårt att få bort all färg. Med en Speedheater mjukgörs istället alla färglager inom loppet av bara några sekunder. Temperaturen är mycket lägre med IR vilket även drastiskt minska risken för att skada underlaget, och dig.

För att ytterligare belysa metodens snabbhet så kan vi ta ett exempel: IR-lampan klarar att på cirka 15 minuter avlägsna både kitt och färg på utsidan av en fönsterbåge utan spröjs. Speedheatern är marknadens snabbaste metod som gör att du kan spara värdefull tid till annat.

2. Enklare att ta bort färg än alla andra metoder 

Färgborttagning med Speedheater är precis lika enkel och säker att använda för såväl privatpersoner som yrkesutövare. Värm upp ytan av färg, flytta Speedheatern till nästa yta och skrapa enkelt bort färgen från den tidigare uppvärmda ytan.

Andra metoder som kemisk behandling, varmluftspistol och torrskrapning kräver ofta noggrann planering och förberedelser innan arbetet kan påbörjas. Det är för att höga temperaturer och farliga ämnen frigörs i samband med färgborttagningen och gör det besvärligt för användaren. När du investerar i en Speedheater kan du vara trygg i att du har valt marknadens enklaste, säkraste och mest effektiva metod för färgborttagning.

3. Miljövänlig och skonsam färgborttagning

Ett miljötänkande genomsyrar hela vår verksamhet och vi har som mål att hela tiden minska vår belastning på miljön. Problemet med färgborttagning är att många metoder är hälsofarliga och har en stor miljöpåverkan. Speedheatern är skonsam mot materialet, naturen och inte minst din hälsa eftersom den ger en dammfri och tyst arbetsmiljö. Med den låga temperaturen i Speedheatern frigörs inga giftiga ämnen till skillnad från torrskrapning eller värmepistol som har en mycket hög temperatur. Färgborttagning med kemikalier är också vanligt, men är förknippat med stora hälsorisker och kan ge den nya färgen en kortare livslängd. Varför riskera din hälsa när det finns en metod som är bra för såväl miljön som din hälsa?

4. Mest prisvärd – lång hållbarhet 

Den ökade livslängd på färgen tillsammans med de många användningsområdena och den låga energiförbrukningen, gör Speedheater IR System till den mest prisvärda metoden för färgborttagning. Kemikalisk färgborttagning tar bort något eller några färglager åt gången och de flesta hus har mellan 10 till 20 lager. Därför måste behandlingen upprepas mer än en gång vilket resulterar i högre kostnader än en behandling med Speedheater IR System. Varmluftspistol är ineffektiv med en liten värmeyta och torrskrapning skadar träytan och tar inte bort all färg vilket ger ett ojämnt resultat och kortare hållbarhet som följd.

5. Ger ett helt oslagbart resultat

Ingen annan metod för färgborttagning tar fram en så ren, torr och slät yta av trä som Speedheatern. Metoden tar skonsamt fram den ursprungliga strukturen samt förlänger träets livslängd och hållbarhet. Traditionella metoder ger vanligen ett mycket ojämnt resultat vilket gör att färgen får en kortare livslängd och riskerar att utveckla mögelsporer. Med vår skonsamma metod för färgborttagning får du istället ett oslagbart resultat och en ren träyta utan några som helst risker för varken dig, miljön eller materialet.

6. Flest användningsområden 

Är det dags att måla om utemöblerna, båten, fasaden eller kanske fönstret? Som villaägare är en Speedheater något av ett multiverktyg, är det inte färg som ska tas bort så kan det vara en fuktskada som behöver åtgärdas. Ingen annan metod för färgborttagning kan användas till så mycket som en Speedheater. Uttorkning av fukt ur både trä och betong och inte minst har den egenskaper att döda mögel och svampsporer i samma material. Den har så många olika funktioner att den är lika självklar i husägarens verktygslåda som slipmaskinen eller borrmaskinen. Oavsett om du ska ta bort färg från ditt hus, båt, möbel eller fönster kan du använda vår Speedheater IR System.

Läs mer om alla användningsområdena HÄR